domingo, 24 de abril de 2011

JUST IN TIME*Este es el famoso artículo por el que casi me excomulgan, escrito en mayo de 1998, lo cual visto ahora me parece sorprendente, puesto que lo veo suave como pluma de ángel; lo pongo primero en catalán, tal como lo escribí, y además lo he traducido al castellano, también para lectores del resto de España. Pido disculpas a mis lectores catalanoparlantes más puntillosos por las seguro numerosas faltas, barbarismos y quizá un excesivo academicismo en cuanto a la variedad utilizada, defectos a corregir en próximos posts bilingües.


Setmana Santa Sui Generis

De totes les festes que es succeeixen un cop l’any, tant les profanes com les sagrades, una de les més singulars és la Setmana Santa o Setmana de Passió i Mort de Jesucrist; i no ho és només per la historia que tots coneixem, sinó que també ho és per la forma de celebrar-la, és a dir, per la seva especial litúrgia. D’aquest fet n’hi ha molts tipus, no es limita estrictament a la religió, qualsevol dels ritus quotidians que realitzem ja sense ni posar-hi esment, com parar taula o asseure’s cada dijous a veure quina la fan els nostres estimats Mulder i Scully, això també té el seu mode, el seu estil; cada una d’aquestes repetitives intrascendències posseeix una manera tan profundament arrelada en la nostra ment com ho pugui estar el Sagrament de la Comunicació, encara que sembli mentida. Naturalment, aquests costums poden variar al llarg dels anys, esfumant-se de sobte o convertir-se en un comportament de caire obsessiu i misterios que arribi a seguir el ritme dels batecs del nostre cor. En matèria de fe, tot es possible.

D’aquí en podem treure una curiosa conclusió: tots els magnífics ateus i agnòstics, feliços i cofois en el seu escepticisme, s’haurien d’avenir a la idea que ells, encara que no siguin ben bé pietosos, sí serien devots d’altres cultes ignorats, confeccionats amb el ritual nostre de cada dia o fins i tot amb fenómens socials com la Beatlemania o aquesta nova fascinació amb la vida i obres diverses de Leonardo Di Caprio: potser el que necessita el Vaticà no és altra cosa que una bona estratègia publicitària. Si ens fixem en la litúrgia católica esdevé un dels cerimonials més interessants que es poden presenciar, ple d’encís i emoció, amb el rerafons de les històries bíbliques entretingudes i colpidores, creadores d’una estètica d’excepció, aprofitada per incomptables artistes, de la Capella Sixtina de Miquel Àngel fins a “L’Exorcista” de William Friedkin. No seria just deixar el Dimoni a la porta i a més, podria fer com la bruixa que els pares de la Bella Dorment no van convidar al Bateig…

A la fi arribem a la Setmana Santa, la meva festa preferida per raons purament estètiques i culturals; hem de dir que es diferencia molt de qualsevol altra cita religiosa del calendari pel seu caràcter obscur, inquisitorial i una mica masoquista, encara que això no inclogui les panades i els robiols o la Resurrecció que sempre es un moment alegre.
Evidentment, abans tothom era més temerós de Déu I això es reflectia a la societat de llavors, on els valors morals venien donats pel Cristianisme i tothom havia de ser bo si no volia anar a l’Infern que és on jo em trobaré després d’aquest article. Tot será plors i escruixir de dents.

Era per aquest cert terror que la Setmana que ens ocupa era més espectacular, quasi com la de Manila, que surt cada any per la televisió, amb aquells homes crucificats de bon de veres: sense arribar a aquests extrems, en l’actualitat també n’hi ha que es flagel.len. Amb tot, les processons són l’únic que resta on l’única sang que es veu es la que hi ha pintada a davall la corona d’espines i són un bell espectacle. Els penitents amb la cara oculta i un ciri a la mà, desfilen pels sovint banyats carrers, en perfecte ordre i silenci, només interromputs pel so llunyà dels tambors i les trompetes, que et retrunyien a la panxa quan eres petit i esperaves els confits, amb els passos plens de flors i de figures immòbils congelades en instants de sublim sofriment. Tot i tenint en compte que es tracta més d’un fet social que d’un fet religiós, la màgia de l’escena és inoblidable pels creients i pels no creients, assolint una atmosfera de tensió i embruixament, sinistre i amenaçadora, digna de lloances.

De tota manera, pot paréixer que la litúrgia només és una qüestió de estètica i de suggerència, i això és del tot cert, perquè en tota cerimònia el més important són els oficiants i la seva capacitat de convicció o de convenció del seu paper dins la comèdia. Per tant, el bon funcionament d’aquesta depén també del nivell de credulitat del subjecte, de si és un escèptic o no ho és i s’aferraria a un clau roent, per posar dos estils. Acabant el tema, la col.laboració de l’individu és esencial per dur a terme el ritus; si ningú no creiés, tal ritus seria imposible, no hi hauria religió i ens avorriríem molt. A més, la nostra vida no tendria sentit, erma, buida i absurda como el cap d’una pepa; ni tan sols en buscaríem, de sentit: ens podem sentir sortosos i afortunats de comptar amb enganyifes tan perfectes.


Semana Santa Sui Generis

De todas las fiestas que se dan una vez al año, tanto las profanas como las sagradas, una de las más singulares es la Semana Santa o Semana de Pasión y Muerte de Jesucristo; y no lo es sólo por la historia que todos conocemos, sino que también lo es por su forma de celebrarla, es decir, por su especial liturgia. Hay muchos tipos de la misma, no se limita estrictamente a la religión, cualquiera de los ritos cotidianos que realizamos sin ni siquiera prestarles atención, como poner la mesa o sentarse cada jueves a ver qué nos hacen nuestros queridos Mulder y Scully, eso también tiene su modo, su estilo; cada una de estas repetitivas intrascendencias posee una manera tan profundamente arraigada en nuestra mente como lo pueda estar el Sacramento de la Comunicación, aunque parezca mentira. Naturalmente, estas costumbres pueden variar a lo largo de los años, esfumándose de repente o convertirse en un comportamiento de carácter obsesivo y misterioso que llegue a seguir el ritmo de los latidos de nuestro corazón. En materia de fe, todo es posible.

De aquí podemos sacar una curiosa conclusión: todos los magníficos ateos y agnósticos, felices y ufanos de escepticismo deberían hacerse a la idea de que ellos, aunque no sean exactamente piadosos, sí serían devotos de otros cultos ignorados, confeccionados con el ritual nuestro de cada día o incluso con fenómenos sociales como la Beatlemanía o esta nueva fascinación con la vida y obras diversas de Leonardo Di Caprio: puede que lo que necesita el Vaticano no sea otra cosa que una buena estrategia publicitaria. Si nos fijamos en la liturgia que más vemos como tal, la que se compone de misas, sacramento y sacrificios, la liturgia católica deviene en uno de los ceremoniales más interesantes que se pueden presenciar, lleno de encanto y emoción, con el trasfondo de las historias bíblicas, entretenidas y conmovedoras, creadoras de una estética de excepción, aprovechada por incontables artistas, desde la Capilla Sixtina de Miguel Angel hasta “El exorcista” de William Friedkin. No sería justo dejar al Diablo en la puerta, y además, podría hacer como la bruja que los padres de la Bella Durmiente no invitaron al bautizo…

Al fin llegamos a la Semana Santa, mi fiesta preferida por razones puramente estéticas y culturales; hemos de decir que se diferencia mucho de cualquier otra cita religiosa del calendario precisamente por su carácter oscuro, inquisitorial y un poco masoquista, aunque eso no incluya las panades i los robiols o la Resurrección, que siempre es un momento alegre.
Evidentemente, antes todo el mundo era más temeroso de Dios y eso se reflejaba en la sociedad de entonces, donde los valores morales venían dados por el Cristianismo y todo el mundo debía ser bueno si no querían ir al Infierno, que es donde yo me encontraré tras este artículo. Todo será llanto y crujir de dientes.

Era por este cierto terror que la Semana que nos ocupa era más espectacular, casi como la de Manila, que sale cada año por la televisión, con aquellos hombres crucificados de verdad de la buena: sin llegar a estos extremos, en la actualidad también hay quiénes se flagelan. Con todo, las procesiones son lo único que queda en lo que la única sangre que se ve es la que hay pintada bajo la corona de espinas, y son un bello espectáculo. Los penitentes con la cara oculta y un cirio en la mano desfilan por las calles a menudo mojadas, en perfecto orden y silencio, sólo interrumpidos por el sonido lejano de los tambores y las trompetas, que reverberaban en tu barriga cuando eras pequeño y esperabas los confites, con los pasos llenos de flores y de figuras inmóviles congeladas en instantes de sublime sufrimiento. Asi y todo, teniendo en cuenta que se trata más de un hecho social que un hecho religioso, la magia de la escena es inolvidable para los creyentes y para los no creyentes, consiguiendo una atmósfera de tensión y embrujo siniestra y amenazadora, digna de alabanzas.

De todas maneras, puede parecer que la liturgia sólo es una cuestión de estética y de sugerencia, y eso es del todo cierto, porque en toda ceremonia lo más importante son los oficiantes y su capacidad de convicción o de convención de su papel dentro de la comedia. Por lo tanto, el buen funcionamiento de ésta depende también del nivel de credulidad del sujeto, de si es un escéptico o no lo es y se agarraría a un clavo ardiendo, por poner dos estilos. Acabando el tema, la colaboración del individuo es esencial para llevar a cabo el rito; si nadie creyese, tal rito sería imposible, no habría religión y nos aburriríamos mucho. Además nuestra vida no tendría sentido, yerma, vacía y absurda como la cabeza de una muñeca; ni siquiera se lo buscaríamos, al sentido: podemos sentirnos afortunados de contar con tretas tan perfectas.
¿Y qué piensa ahora aquella agnóstica de peluche esteticista? pues no hay una gran diferencia, sigo valorando lo cultural y estético y desechando por completo el resto; también he de decir que este artículo lo escribí pensando un poco en el público, es posible que tuviera especial cuidado en no ser demasiado evidente, creo que quizá esa fallida intención y un visible cachondeo fueron lo que enfureció al párroco hasta el extremo de presentarse ante el director de la revista con párrafos subrayados en rojo, tildándome de varias cosas que ahora no recuerdo, creo que sinvergüenza e impía estaban entre ellas, y que si habría que excomulgarme. Conviene aclarar que se trataba de un radical que se atrevía a cosas como intentar prohibir el sexo prematrimonial a una clase de universitarios mayores de edad, fue uno de mis profesores de religión en aquella facultad de Magisterio privada a la que nunca debí ir. Una joya, vamos.

No tengo mucho más que añadir a lo que digo en este artículo y comentarios, y sí, esto se me ha ocurrido por la polémica acerca del Desfile de No-Semana Santa carrolliano que querían hacer en Madrid, más que nada por los argumentos a favor de censurar la convocatoria debido a su inoportunidad, me parece un tema accesorio y pienso que no concierne a quiénes seamos agnósticos o ya casi ateos del todo, si comemos carne en viernes santo y no vamos a misa salvo compromisos sociales, por poner, es lógico que opinemos o nos manifestemos cuando sea, es más, mi anterior post sobre el tema también fue escrito en abril y creo que llego justo a tiempo, más que molestar, que seguro que molesto, como en muchos otros posts de este blog y porque siempre se va a contrariar a alguien, si fuera por eso, no hablaba nadie de nada nunca.

En aquel post, no tardó nada en aparecer el típico iluminado paternalista a decirte que si en realidad crees, en plan "perdónala señor, porque no sabe lo que hace", y no descarto que quiénes aparezcan aprovechen los recientes acontecimientos para atacarme o tratar de ablandarme, diciéndome que si puedo encontrar consuelo en lo que sea que prediquen, pero por poder seguir diciendo lo que pienso vale la pena asumir este riesgo.

Mucho hablar de que si se ofenden sus superiores sentimientos religiosos, pero por ejemplo, a mí no me gustó que en el funeral de mi padre se aprovechara para hacer un sermón que no tenía nada que ver y que ni se entendía. O que se le pusiera una cruz en las manos o se hablara de él como una persona muy religiosa cuando era él quién me decía que por mucho que llevaran sotana o toca, ellos eran iguales a nosotros, con fallos y debilidades, que no eran especiales ni les debía más respeto que a otras personas.

Pero claro, cuando tus sentimientos no son religiosos, pues al parecer no importan tanto, y ojo con hablar de ello en según que tonito que te denunciamos, que vamos a mirar blog por blog y salón por salón. Pues venga.No hay comentarios: